Survivalrunbond

De SBN (Survivalrun Bond Nederland) is de overkoepelende organisatie voor de survivalsport in Nederland. Onze club is lid van de SBN en blijft daardoor op de hoogte van regelgeving en heeft inspraak in het beleid en de toekomst van de survivalsport. Elk kwartaal is in noord Nederland regionaal overleg, waarin alle clubs vanuit het noorden deelnemen.

De SBN keurt jaarlijks alle trainingslocaties van de aangesloten clubs en het parcours van de survivalruns die georganiseerd worden. De hindernissen worden beoordeeld op veiligheid en deugdelijkheid. Daardoor zijn alle leden verzekerd bij ongevallen die plaatsvinden tijdens trainingen, wedstrijden en survivalevenementen.

Meer informatie op:  www.survivalrunbond.nl

De missie van de SBN:logo sbn
  • Te komen tot een brede bekendheid en beoefening van de survivalsport in Nederland.
  • Het opzetten, in stand houden en verder ontwikkelen van een zo breed mogelijke (inter)nationale competitie in de survivalsport.
  • Een competitie organiseren waarin atleten in hun specifieke klasse een eerlijke, vergelijkbare en veilige wedstrijd kunnen lopen.
  • Het centrale aanspreekpunt te zijn voor aangesloten trainingsgroepen en wedstrijdorganisatoren binnen de survivalsport.
  • Open te staan voor alle input welke tot de gewenste doelen kunnen leiden en deze input door een democratisch overleg tot beleidsvorm te brengen.

 

UITDAGEND en GRENSVERLEGGEND